ថ្ងៃនេះ ប្រទេសឡាវ បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩​ថ្មី​​ ៤៦៧នាក់​ និងស្លាប់១នាក់

បរទេស៖ ប្រទេសឡាវ បន្តរកឃើញ​អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩​ថ្មី​ នៅថ្ងៃទី២៣​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​ ២០២១ មានចំនួន​ ៤៦៧នាក់​ និងស្លាប់ ចំនួន ០១នាក់​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង