ថ្ងៃសៅរ៍នេះ វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៣៧៣ករណី និងស្លាប់​៧៧នាក់ទៀត

វៀតណាម៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីៗ ចំនួន ៣,៣៧៣ករណីនិងស្លាប់​ ៧៧នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម ក្នុងរបាយការណ៍ ចេញផ្សាយ នៅថ្ងៃទី​២៣​ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង