រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ ចំពោះអ្នកលក់ដូរ និងចតយានយន្ត លើចំណីផ្លូវសាធារណៈក្នងក្រុងងឹត

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចេញបំរាម ហាមចតយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ និងការលក់ដូរ នៅលើចំណីផ្លូវសាធារណៈ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង