ថ្ងៃនេះ​ប្រទេសថៃ ​​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី​ ៩​៦៥៨នាក់ និងស្លាប់​៨៤នាក់

ប្រទេសថៃ៖ ក្រសួងសុខភាពថៃ បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១នេះថា បានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៩,៦៥៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ៨៤នាក់។ ក្នុងនោះ អ្នកឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារមានចំនួន ២១៨នាក់៕ ប្រភព៖ ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃ

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង