ឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៨៥៨ករណី និងស្លាប់​​១នាក់

ប្រទេសឡាវ៖ ប្រទេសឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន «៨៥៨ករណី» និងស្លាប់​​ ០១នាក់ទៀត។

នេះ បើយោងតាមរបាយការណ៍ ចេញដោយប្រទេសឡាវ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង