កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៩៥(PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៧នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៩៥(PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១៩៣នាក់ និងស្លាប់ ០៧នាក់ (៥នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៧៨នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ១៧នាក់។

ក្រសួងសុខាភបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា អ្នកឆ្លងសរុប ១១៨,៥២២នាក់
– អ្នកជាសះស្បើយ ១១៤,៧២៧នាក់ និង មានអ្នកស្លាប់ ២,៧៨៨នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង