ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ប្រទេសកម្ពុជា បន្តមានភ្លៀងធ្លាក់​ ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយ​ទៅបង្គួរ

រាជធានីភ្នំពេញ​៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បាចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី៣-៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា ក្នុងសប្តាហ៍នេះ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់​​ ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយ ទៅមធ្យម​។

ដោយឡែក សម្រាប់ខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ នឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយ ទៅបង្គួរ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង