អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការ អាជីវកម្មបៀរហ្កាឌិន ឡើងវិញ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសេចក្តីសម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មបៀរហ្កាឌិន ឡើងវិញ ដោយត្រូវអនុវត្តឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់តាម វិធានសុវត្ថិភាព ទេសចរណ៍ និងនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដាអប្បបរមា (SOP) តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី សម្រាប់អាជីវកម្មបៀរហ្កាឌិន និងត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពអាជីវកម្មជាប្រចាំ ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង