ហ្វីលីពីន បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ១៥៩១ករណី និងស្លាប់​​១៨៦នាក់ទៀត

ហ្វីលីពីន៖ ប្រទេសហ្វីលីពីន បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​ ចំនួន «១៥៩១ករណី» និងស្លាប់​​ ១៨៦នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ ចុះថ្ងៃទី​០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ របស់ប្រទេសហ្វីលីពីន៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង