ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧៦៧៩ករណី និងស្លាប់​៥៦នាក់

ថៃ៖ ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៧,៦៧៩ករណី និងស្លាប់​ ៥៦នាក់។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ចំនួន ៥៣៦​នាក់​​។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង