សហរដ្ឋអាមេរិក បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៥,៨៥៣ករណី និងស្លាប់​៦៦៥នាក់ទៀត

🇺🇸BREAKING: សហរដ្ឋអាមេរិក បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ៣៥,៨៥៣ករណី និងស្លាប់​ ៦៦៥នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ពីគេហទំព័រ​Worldometers​ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង