ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី «៧,៩៨២ករណី» និងស្លាប់​៦៨នាក់

🇹🇭BREAKING: ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន «៧,៩៨២ករណី» ស្លាប់​ ៦៨នាក់ និងឆ្លង ក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៤៤​នាក់​​។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង