សហរដ្ឋអាមេរិក បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥៦,០១៩ករណី និងស្លាប់​១១១៧នាក់ទៀត

🇺🇸BREAKING: សហរដ្ឋអាមេរិក បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី «៥៦,០១៩ករណី» និងស្លាប់​ ១១១៧នាក់ទៀត។

នេះបើតាម របាយការណ៍ស្រងចេញពីគេហទំព័រ​ Worldometers​ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ​៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង