អង់គ្លេស បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤១,២៩៩ករណី និងស្លាប់២១៧​នាក់ទៀត

🇬🇧BREAKING: ប្រទេសអង់គ្លេស បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន «៤១,២៩៩ករណី» និងស្លាប់ ២១៧​នាក់ទៀត។

នេះបើតាម របាយការណ៍ របស់អាជ្ញាធរអង់គ្លេស ចុះថ្ងៃទី​០៣​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង