សាំងហ្កាពួរ​ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៦៣៥ករណី និងស្លាប់១២​នាក់ទៀត

🇸🇬BREAKING: សាំងហ្កាពួរ​បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីៗចំនួន «៣,៦៣៥ករណី» និងស្លាប់ ១២​នាក់ទៀត។

នេះបើតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​០៣ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង