កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩-ថ្មី ៨៣(PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៦នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៨៣(PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៩៦នាក់ និងស្លាប់ ០៦នាក់ (០៣នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៧៤នាក់- អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៩នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១១៧,៨៧០នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៥,២០៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២,៨១៣នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង