កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧៨(PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី 78 (PCR) នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ 82នាក់ និងស្លាប់ 05នាក់ (03 នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ 68នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស 10នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុប 118,948នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ 115,289នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ 2,818នាក់៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង