កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧៣(PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៦នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៧៣ (PCR)នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៧៨នាក់ និងស្លាប់ ០៦នាក់ (០៤នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៦៣នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១០នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១១៩,០២១នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៥,៣៦៧នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ២,៨២៤នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង