ក្រសួងវប្បធម៌ កំណត់នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា​ សម្រាប់​ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ កំណត់អ្នកចូលរួមត្រឹម២០០នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានចេញសេចក្តីប្រកាសកំណត់នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា (SOP) សម្រាប់ការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងពិធីបុណ្យប្រពៃណីនានា ដោយកំណត់អ្នកចូលរួមច្រើនបំផុត ២០០នាក់។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាស របស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង