ថ្ងៃអង្គារនេះ ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី «៦,៩០៤ករណី» និងស្លាប់​៦១នាក់

🇹🇭BREAKING៖ ថៃបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន «៦,៩០៤ករណី» ស្លាប់​ ៦១នាក់។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ២៥៨​នាក់។

នេះបើ​​យោងក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង