វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៧,៩៣០ករណី និងស្លាប់​៧៩នាក់ទៀត

🇻🇳BREAKING៖ ប្រទេសវៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន «៧,៩៣០ករណី» និងស្លាប់​ ៧៩នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម ផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្ងៃទី​ ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង