​សហរដ្ឋអាមេរិក នឹងប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរ​៤រូប ​ក្នុងសតវត្សរ៍ទី៧ ពីសារៈមន្ទីរសិល្បៈ Denver ​ជូន​កម្ពុជាវិញ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ​ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក បានសម្រេចប្រគល់វត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន០​៤រូប ពីសារៈមន្ទីរសិល្បៈ Denver ដែលមានអាយុកាលតាំង​ពីអំឡុងសតវត្សរ៍ទី៧ ​ជូនដល់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញ ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ..។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង