លោក រ៉ុង ឈុន ​ត្រូវដោះលែងពីពន្ធនាគារ នៅរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកានេះ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ​​សាលាឧទ្ធរណ៍ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១នេះ បានប្រកាសសាលក្រម លោក រ៉ុង ឈុន អតីតប្រធានសមាគមន៍គ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ ឱ្យអនុវត្តទោសជាប់ព័ន្ធនាគាររយៈពេល ០១ឆ្នាំ ៣ខែ និង១១ថ្ងៃ។
លោក រ៉ុង ឈុន ត្រូវបានសមត្ថកិច្ច ចាប់ខ្លូននៅយប់ថ្ងៃទី៣១ ខែ០៧ ឆ្នាំ២០២០។ ហើយនៅថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០​២១នេះ លោក រ៉ុង ឈុន នឹងត្រូវដោះលែង ឱ្យមានសេរីភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១នេះ៕
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង