ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី «៧,០៥៧ករណី» និងស្លាប់​៥៥នាក់

🇹🇭BREAKING៖ ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន «៧,០៥៧ករណី» និងស្លាប់​ ៥៥នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ១៩៨​នាក់។

នេះបើ​​យោងតាម ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង