កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី ៦០(PCR) នាក់ទៀត និងស្លាប់៥នាក់

រាជធានីភ្នំំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១នេះ បង្ហាញថា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៦០(PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៦៥នាក់ និងស្លាប់ ០៥នាក់ (០៣នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៥៣នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៧នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១១៩,៤៨១នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៥,៨៦២នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ២,៨៦១នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង