កីឡា​​ប្រដាល់ថៃ​ រត ថាំង ​ឆ្លើយតប​ទៅកាន់​កីឡាប្រដាល់ជប៉ុន ថិន សុីន​ ​ថា “បើចង់វ៉ៃគ្នា មកវ៉ៃនៅ ONE”

ថៃ៖ កីឡាករប្រដាល់ល្បីឈ្មោះ រត ថាំង បានឆ្លើយតប​ទៅកាន់​កីឡាករជប៉ុន ថិន សុីន​ យ៉ាងខ្លីថា “បើចង់វ៉ៃគ្នា មកវ៉ៃនៅ ONE”៕
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង