លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ៖ ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន គឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា មិនមែនសម្រាប់តែ អ្នកសារព័ត៌មានទេ..!

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន មានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ថា៖ “នរណា ក៏អាចធ្វើកាសែតបានដែរ តែពេលចូលធ្វើកាសែត គឺត្រូវគោរពក្រិត្យក្រមរបស់វា..”។

លោកបន្តថា “ច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន គឺសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកសារព័ត៌មានទេ..”៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង