កម្ពុជា នឹងមានភ្លៀងផ្គររន្ទះ ពីខ្សោយទៅបង្គួរ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់​ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់​ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ បញ្ជាក់ថា ភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ពីខ្សោយទៅបង្គួរ ហើយលាយឡំ ផ្គរ និងរន្ទះ។

ខាងក្រោមជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង