កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី ​៥១(PCR)​នាក់ទៀត​ និងស្លាប់​៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥១(PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៤៨នាក់ និងស្លាប់ ០៥នាក់ (០៤នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៦នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៥នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន ១១៩,៦៨៧នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,០៧២នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ២,៨៨១នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង