កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤៥ (PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៩៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៩ ខែវច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៤៥ (PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៤៨នាក់ និងស្លាប់ ៩៤នាក់ (០៤ នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤០នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ៥នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប= ១១៩,៧៨៦នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,១៧០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២,៨៩១នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង