វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី «១០,៣២១ករណី» និងស្លាប់​១៩០​នាក់ទៀត

BREAKING៖ ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន «១០,៣២១ករណី» និងស្លាប់​ ១៩០​នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរវៀតណាម ផសព្វផ្សាយ នៅថ្ងៃទី​២២​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង