កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង​កូវីដ-១៩ថ្មី​ ៣៤(PCR)​នាក់ទៀត ​និងស្លាប់​៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី​២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ បង្ហាញថា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ៣៤(PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៣៧នាក់ និងស្លាប់ ០៥នាក់ (០៣នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៨នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៦នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក​ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១១៩,៩៧៧នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៣៥៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២,៩១៤នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង