សុន្ទរកថា របស់លោក​ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ​ក្នុងពិធីបិទវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុប លើកទី១

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សុន្ទរកថា របស់លោក​ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដកិច្ច និងហិរញវត្ថុ ​ថ្លែងនៅក្នុងពិធីបិទវេទិកាសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចអាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុប លើកទី១…។

សូមអាន សន្ទរកថា របស់ លោក អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ ដូចខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង