អបអរសាទរខួបលើកទី១៦ នៃការដាក់បញ្ចូល ល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី

រាជធានីភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា អបអរសាទរ ខួបលើកទី១៦ នៃការដាក់បញ្ចូលល្ខោនស្រមោលស្បែកធំ ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបី នៃមនុស្សជាតិ (២៥ វិច្ឆិកា ២០០៥-២៥ វិច្ឆិកា ២០២១)..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង