កម្ពុជា បន្តឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣២(PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៅថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ឲ្យដឹងថា បន្តឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៣២(PCR)នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ៣០នាក់ និងស្លាប់ ០៤នាក់ (០៣នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២៥នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៧នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជា់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២០,០០៩នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៣៨៧នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ២,៩១៨នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង