​ប្រទេសអូស្រ្តាលី ​រកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ អូមីក្រុង​(Omicron) ​២នាក់ ​មកពីប្រទេសអាហ្រ្វិចខាងត្បូង..

Breaking: អាជ្ញាធរសុខាភិបាល ទីក្រុងសុីដនី ប្រទេសអូស្រ្តាលី នៅថ្ងៃអាទិត្យទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១នេះ បានប្រកាសរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ អូមីក្រុង (Omicron) ចំនួន ០២ នាក់ ដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ មកពីប្រទេសអាហ្រ្វិចខាងត្បូង..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង