កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវី-១៩ថ្មី ២២(PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវី-១៩ថ្មីចំនួន ២២ (PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១៩នាក់ និងស្លាប់ ០៥នាក់ (០៣នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ១៩នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០៣នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០,១៣៤នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៥០៧នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ២,៩៤០នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង