រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បើកដំណើរអាជីវកម្ម ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល និងឌីស្កូតែកឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកាតទៅ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញ ចំពោះអាជីវកម្ម ខារ៉ាអូខេ រង្គសាល និងឌីស្កូតែក ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ ដោយអនុវត្តតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង