កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-ថ្មី ២៤(PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-ថ្មី ចំនួន ២៤(PCR)នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ២១នាក់ និងស្លាប់ ០៤នាក់ (០៣នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង) ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ២០នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៤នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុបជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន ១២០,២០៧នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៥៦៩នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ២,៩៥៣នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង