ញត្តិក្រសួងព័ត៌មាន គាំទ្រលោក ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រី..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ញត្តិ របស់ក្រសួងព័ត៌មាន គាំទ្រ នូវប្រសាសន៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ដែលបានប្រកាសថា បន្ទាប់ពីសម្តេច គឺ លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត នឹងក្លាយជាបេក្ខភាព នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដោយមានការគាំទ្រពីសម្តេចតាមរយៈការបោះឆ្នោត…៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង