កម្ពុជា បញ្ជាទិញឱសថ “MOLNUPIRAVIR ” ៤លានគ្រាប់ សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩

រាជធានីភ្នំពេញ៖ កម្ពុជា បានបញ្ជាទិញឱសថវេជ្ជសាស្ត្រ ប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ម៉ុលនុយពីរ៉ាវា (MOLNUPIRAVIR) របស់ក្រុមហ៊ុនមើក (MERCK) ចំនួន ០៤លានគ្រាប់ សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ១០ម៉ឺននាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា..៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង