កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៦ (PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១៦ (PCR)នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១៨នាក់ និងស្លាប់ ៣នាក់ (០១ នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ១២នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ០៤នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១២០,២៧២នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៦២៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២,៩៦៣នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង