វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៤,៥៩១ករណី និងស្លាប់​២២៣នាក់

BREAKING: ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន «១៤,៥៩១ករណី» និងស្លាប់​ ២២៣នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរវៀតណាម ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង