ប្រទេសកូរ៉េ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,៣២៥ករណី និងស្លាប់​៤១នាក់

BREAKING: ប្រទេសកូរ៉េ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន «៤,៣២៥ករណី» និងស្លាប់​ ៤១នាក់ទៀត។ នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ថ្ងៃទី០៦ ​ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង