ប្រទេសឡាវ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី​ ៨៧១ករណី និងស្លាប់​​៣នាក់

BREAKING: ប្រទេសឡាវ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី​ចំនួន ៨៧១ករណី និងស្លាប់​​ ០៣នាក់។ នេះបើយោងតាម របាយការណ៍ចុះថ្ងៃទី​ ០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង