ព្រះរាជបុត្រាពៅ របស់សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះនាម នរោត្តម រ៉ាណាវង្ស

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ព្រះរាជបុត្រាពៅ របស់សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ ព្រះនាម នរោត្តម រ៉ាណាវង្ស។

ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្តម រ៉ាណាវង្ស មានព្រះជន្ម ០៩ព្រះវស្សា។ ព្រះអង្គជាបុត្រ សម្តេចក្រុមព្រះ និងអ្នកម្នាង អ៊ុក ផល្លា៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង