ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៣,៥២៥នាក់ និងស្លាប់​៣១នាក់

BREAKING: ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីសរុប​ចំនួន “៣,៥២៥”​ នាក់ និងស្លាប់​៣១នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ២៧​នាក់​។

នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង