កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១២(PCR)នាក់ទៀត និងស្លាប់៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិា៊បាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ១២(PCR)នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១៣នាក់ និងស្លាប់ ០៣នាក់ (០៣នាក់ មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង)។ ក្នងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ១១ នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ១នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប= ១២០,៣១២នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៦៦៨នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ២,៩៧៤នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង