ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,២០៣នាក់ និងស្លាប់​៤៩នាក់

🇹🇭BREAKING: ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន “៤,២០៣”​នាក់ និងស្លាប់​ ៤៩នាក់។ ក្នងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៤២​នាក់។

នេះបើ​យោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង