បច្ចុប្បន្នភាព នៃវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង(Omicron)

រាជធានីភ្នំពញ៖ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមគ្នា រវាង ក្រសួងសុខាភិបាល និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា ស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាព នៃវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី អូមីក្រុង (Omicron) ដែលកំពុងចរាចរយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយគ្មានព្រំដែន និងគ្មានលិខិតឆ្លងដែន នៅលើសាកលលោក ដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន និងត្រៀមលក្ខណៈ ឆ្លើយតប ដើម្បីចៀសវាង ការសោកស្តាយ…៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង